Profielschets nieuwe voorzitter SER

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de profielschets voor de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad.

Mevrouw drs. M.I. Hamer heeft een nieuwe opdracht aanvaard als Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Zij komt derhalve niet in aanmerking voor herbenoeming als SER-voorzitter per 1 april 2022 als de nieuwe zittingsperiode van de SER Raad ingaat. Mede op basis van gesprekken met de plaatsvervangend voorzitters van de SER (de voorzitters van VNO-NCW en FNV) is de profielschets voor de nieuwe SER-voorzitter geformuleerd.

Na de voorjaarsvakantie gaat de sollicitatieprocedure van start. De profielschets zal dan met de verdere informatie over de vacature gepubliceerd worden op de website van de SER en op de website van de Algemene bestuursdienst (ABD). Uiteindelijk zal dit resulteren in een voordracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede op basis van een advies van de SER, en tenslotte in een benoeming door de Kroon.