Wetwijziging bezoekadressen van ondernemingen op verzoek afschermen in consultatie

Deze week is de internetconsultatie gestart van de regeling die het mogelijk maakt bezoekadressen van ondernemingen af te schermen. Voor ondernemers die te maken hebben met een dreigende situatie kan het wenselijk zijn wanneer het adres niet voor iedereen zichtbaar is. In dat geval kan de KVK op verzoek van de ondernemer de gegevens afschermen.

Sinds 1 januari 2022 zijn woonadressen al afgeschermd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). De wijzigingen van het Handelsregisterbesluit die nu ter consultatie liggen maken het mogelijk om ook het bezoekadres van een onderneming of rechtspersoon in het handelsregister af te schermen. Dat kan op twee manieren:

  • Een bezoekadres kan worden afgeschermd als dat nodig is voor de veiligheid van een of meer personen. Dat geldt ook als het adres geen woonadres is. De ondernemer moet onderbouwen dat afscherming echt nodig is, dat kan bijvoorbeeld door te laten zien dat er aangifte is gedaan van bedreiging.
  • Mensen die door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, bijvoorbeeld journalisten, kunnen hun bezoekadres ook preventief in het handelsregister laten afschermen. Voor die afscherming moet het dan wel gaan om een adres dat óók woonadres is en de onderneming mag geen kapitaalvennootschap (BV of NV) zijn. De regels voor preventieve afscherming zijn strenger, omdat het hier gaat om een ‘waarschijnlijke dreiging’ en dit minder zwaar weegt dan de publicatieverplichtingen in andere wetten. Beroepsorganisaties vervullen een rol in het beoordelen van de verzoeken; zij maken afspraken met de KVK over de criteria voor beroepsgerelateerde afscherming.

De wijzigingen liggen tot 21 maart in consultatie. Belanghebbenden kunnen tot die tijd reageren.