Kabinet werkt aan meldplicht voor discriminerende verzoeken bij uitzendbureaus

Minister van Gennip wil een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus toevoegen aan het wetsvoorstel ‘gelijke kansen bij werving en selectie’. Zij wil daarmee een nieuwe stap zetten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit wetsvoorstel geeft de Nederlandse Arbeidsinspectie handhavende bevoegdheden. Om er zo op toe te zien dat werkgevers en intermediairs beschikken over een werkwijze met voldoende waarborgen om discriminatie tegen te gaan en gelijke kansen te realiseren. Daarnaast stuurt de minister een onderzoek naar de waarde van anoniem solliciteren naar de Tweede Kamer.

Iedereen verdient gelijke kansen in de zoektocht naar een baan, maar nog te veel mensen krijgen te maken met arbeidsmarktdiscriminatie. Dat is onacceptabel, maar ook heel onverstandig. Onacceptabel omdat we van iedereen vragen om mee te doen op de arbeidsmarkt en gelijke behandeling aan de basis staat van onze samenleving. Onverstandig omdat diversiteit loont, in elke organisatie. Discriminatie op basis van welke kenmerken dan ook, moet aangepakt worden bij de bron. Daarom wil ik een meldplicht voor discriminerende verzoeken opnemen in de wet.

Minister Karien van Gennip

Wetsvoorstel gelijke kansen bij werving en selectie

In het wetsvoorstel, dat in december vorig jaar naar de Tweede Kamer is gestuurd, staat dat Bedrijven straks de wettelijke verplichting om krijgen beleid te voeren, gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Grote bedrijven moeten dit schriftelijk doen, kleine bedrijven lichten hun werkwijze in eerste instantie mondeling toe. Zij kunnen in tweede instantie de verplichting krijgen hun beleid op schrift te stellen. De norm voor gelijke kansen geldt voor alle organisaties. Van werkgevers wordt verwacht dat ze aantoonbaar inzet plegen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. En hier komt nu dus ook een meldplicht bij.

Onderzoek naar Anoniem solliciteren

Via het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie zijn er onderzoeken uitgevoerd naar instrumenten die effectief kunnen zijn in het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Zo ook is het instrument anoniem solliciteren onderzocht. Dit onderzoek had als doel om antwoord te geven op de vraag of het weglaten van persoonsgegevens op het cv, leidt tot gelijkere kansen op uitnodiging voor een gesprek en een aanbod door een werkgeven, tussen kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond.

Resultaten

Uit de resultaten van dit specifieke onderzoek blijkt geen werking van anoniem solliciteren in de context waarin het onderzoek is uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het anonimiseren van cv's geen effect had op de uitnodigingskans voor een sollicitatiegesprek of op de aannamekans voor kandidaten met een migratieachtergrond. Wat echter niet was voorzien was, dat in de context van  uitzendbureau Unique, er geen (significant) verschil bleek te zijn in de kans op uitnodiging of aanname tussen kandidaten met of zonder migratieachtergrond. Dit kwam naar voren tijdens de data-analyse, nadat het veldonderzoek was afgerond.

Sociale norm Unique

Mogelijk heeft dit te maken met de fluctuaties op de arbeidsmarkt als gevolg van de Corona pandemie, er is immers een groot tekort aan personeel. Daarnaast heeft het faciliterende uitzendbureau Unique een zeer sterke sociale norm op het gebied van inclusieve werving en selectie. Zij vervullen hiermee een voorbeeldrol voor andere bedrijven op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie, maar het is waarschijnlijk ook een verklaring waarom er geen verschil was tussen de groep anonieme sollicitanten en de controlegroep van uitzendbureau Unique. Daarmee zijn de resultaten van dit onderzoek niet zomaar breed toepasbaar. 

Dit onderzoek werd gedaan in het kader van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021. De minister schrijft dat nog voor de zomer een nieuw actieplan voor de komende periode naar de Tweede Kamer te willen sturen.