Wat zijn regeringsconsultaties? Buitenlandse Zaken in begrijpelijke taal

Regelmatig gaat de premier of een minister op bezoek in het buitenland, om de samenwerking met andere landen te versterken. Maar regeringsconsultaties zijn een andere, bijzondere vorm van overleg tussen twee regeringen. We leggen je uit wat deze regeringsconsultaties zijn.

Wat zijn regeringsconsultaties?

Bij regeringsconsultaties reist er een afvaardiging van het kabinet (ministers en staatssecretarissen) naar een ander land, om in gesprek te gaan met een afvaardiging van het kabinet daar.

Zulke bezoeken zijn vrij zeldzaam en bedoeld voor landen waar we de meest nauwe banden mee hebben. Voor Nederland zijn er alleen met België, Duitsland en Frankrijk vaste afspraken over regelmatige regeringsconsultaties.

Wat is het doel van regeringsconsultaties?

Regeringsconsultaties zijn bedoeld om de vriendschap en samenwerking tussen twee landen verder uit te bouwen en naar een hoger niveau te brengen. Want hoe meer landen samenwerken, hoe meer ze in de wereld kunnen bereiken. Niet alleen op economisch gebied, maar ook om zich samen sterk te maken voor de uitdagingen van deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan corona, klimaat, migratie en veiligheid.

Tijdens regeringsconsultaties maken landen plannen voor verdergaande samenwerking in de komende jaren. En bespreken ze waar ze zich als bondgenoten voor kunnen inzetten. Want samen staan we sterker. Daarom zet ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zich wereldwijd in voor een nauwere samenwerking met andere landen.