Benoeming voorzitter Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

De heer dr. E.E.W. (Eppo) Bruins wordt voorzitter van Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De benoeming gaat in per 1 april 2022 voor een periode van vier jaar.

Eppo Bruins is natuurkundige en was tot maart 2021 kamerlid voor de ChristenUnie. Hij was onder meer woordvoerder onderwijs, wetenschap, economische zaken en innovatie. Voor zijn Kamerlidmaatschap was Bruins directeur van Technologiestichting STW en het gebied Technische Wetenschappen van NWO. Momenteel is hij zelfstandig adviseur op het grensvlak van wetenschap, technologie, innovatie, bestuur en politiek, met specialisaties in kennisoverdracht en kennismanagement in publiek-private netwerken, communicatie tussen wetenschap en politiek en in het begeleiden van projecten rond kennisinstellingen.

De AWTI is een van de onafhankelijke strategische adviesraden van de regering en het parlement en valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Economische Zaken en Klimaat. De AWTI adviseert over het beleid op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie en de manier waarop beleid kan zorgen voor een hoge impact van wetenschap, technologie en innovatie op de samenleving en de economie.