Nominaties voor Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022 bekend

6 onderwijsteams uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd voor de Nederlandse Hoger Onderwijspremie 2022, de prijs voor vernieuwend onderwijs in het hoger onderwijs. In totaal is er € 5 miljoen te verdelen. Een team kan maximaal € 1,2 miljoen krijgen. Op donderdag 12 mei 2022 reikt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Nederlandse Hogeronderwijspremies uit.

De Nederlandse Hogeronderwijspremie is een erkenning voor vernieuwing van het onderwijs op universiteiten en hogescholen en is ook bedoeld als belangrijk teken van waardering voor onderwijsteams die een topprestatie leveren. Daarnaast is het een stimulans voor docenten om te blijven werken aan onderwijsinnovatie en kennisdeling. De Nederlandse Hoger Onderwijspremies werden vorig jaar voor het eerst uitgereikt. 

‘Ik vind het belangrijk om deze topprestaties van docenten uit te lichten’, zegt minister Dijkgraaf.  ‘Innovatie en samenwerking zijn in het onderwijs net zo belangrijk als in het onderzoek. Dat wil ik met deze premie dan ook waarderen en stimuleren.’

Totaal 5 miljoen beschikbaar

Bij de Nederlandse Hoger Onderwijspremie is er in totaal jaarlijks € 5 miljoen te verdelen, verdeeld over 3 onderwijsteams van hogescholen en 3 onderwijsteams van universiteiten. De 6 genomineerde teams ontvangen € 1,2 miljoen, € 800.000 of € 500.000. Teams mogen het gewonnen geldbedrag gebruiken om met een buitengewoon project een bijzondere bijdrage te leveren aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs.

‘Innovatie en samenwerking zijn in het onderwijs net zo belangrijk als in het onderzoek. Dat wil ik met deze premie dan ook waarderen en stimuleren.’

Genomineerde onderwijsteams

De 6 genomineerde onderwijsteams en hun projecten:

  • Inclusive Community Lab (NHL Stenden Hogeschool)

In dit Lab werken studenten en docenten van 8 verschillende mbo- en hbo-opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en mensen uit het werkveld aan creatieve oplossingen voor het armoedeprobleem. Zo wordt onderzocht waarom mensen met schulden pas aankloppen bij de Kredietbank als ze al jarenlang in grote financiële problemen zitten.

  • Pulsed (Fontys Hogeschool)

Pulsed is een interdisciplinair team binnen Fontys. Het heeft verschillende vernieuwende initiatieven opgezet in samenwerking met maatschappelijke partners, bedrijven en studenten, zoals een programma voor studenten die in de eerste 2 jaar uitvallen na een verkeerde studiekeuze.

  • Codarts Student Life programma (Codarts Rotterdam, Hogeschool voor de Kunsten)

Het Codarts Student Life programma richt zich op het verbeteren van het fysieke en mentale welzijn van studenten in de podiumkunsten. Alle eerste-, tweede- en derdejaars van de circus-, muziek- en dansopleidingen nemen deel aan het programma. Het programma is inmiddels ook overgenomen door andere organisaties.

  • Amsterdam Law Practice (Universiteit van Amsterdam)

Juristen leren door de Amsterdam Law Practice aandacht te hebben voor hun eigen rol in het recht in relatie tot de complexe samenleving. Ook leren ze een koppeling te maken tussen academische concepten en de beroepspraktijk.

  • The Learning Mindset (Universiteit Leiden)

Het team van The Learning Mindset heeft een toolkit ontwikkeld die ‘journaling’ (vorm van (gestructureerde schriftelijke reflectie zoals in een dagboek) integreert in het onderwijs van Leiden University College. Met de toolkit leren studenten zelf sturing te geven aan hun leerproces door actief en gestructureerd te reflecteren.

  • Shaping Responsible Futures (Universiteit Twente)

De master-insert Shaping Responsible Futures is een extracuriculair programma. Studenten van verschillende opleidingen werken in het Designlab aan inter- en transdisciplinair aan maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer informatie over de genomineerden voor de Hogeronderwijspremie 2022 

Bekendmaking 12 mei 2022

Op donderdag 12 mei 2022 wordt bekend gemaakt welk docententeam welke premie wint. Dit gebeurt tijdens het jaarlijkse Comeniusfestival van het ComeniusNetwerk (onderwijsvernieuwing). Inzendingen zijn beoordeeld door een jury onder leiding van dr. ir. Marc van Mil van de Universiteit Utrecht, die in 2017 werd uitgeroepen tot Docent van het Jaar.