Herbenoeming kroonleden SER

Per 1 april 2022 worden negentien zittende kroonleden herbenoemd voor de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met deze herbenoemingen op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden voor de duur van twee jaar tot 1 april 2024.

De SER bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. Kroonleden functioneren vanuit hun deskundigheid als bruggenbouwers tussen de werkgevers- en werknemersleden.

Er zijn momenteel drie vacatures in de kroonledengeleding van de SER, waaronder die van voorzitter. De procedure voor de nieuwe voorzitter loopt. Minister Van Gennip komt binnenkort op de invulling van de andere twee vacatures terug.

De samenstelling van de Kroonledengeleding van de SER per 1 april 2022:

Kroonleden                                                                 

 • Vacature (voorzitter)                                                
 • mw. prof. dr. G.T.M. ten Dam       
 • dr. P.F. Hasekamp
 • mw. L.C. van Kempen MSc
 • mw. prof. mr. F.G. Laagland
 • prof. dr. M. Lindeboom                                                         
 • drs. E.H.Th.M. Nijpels                                                 
 • prof. dr. K. Putters                                           
 • prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen                                   
 • prof. dr. R.J. van der Veen                                
 • Vacature                                                                      

Plaatsvervangende leden

 • dr. S.R.A. van Eijck
 • mw. prof. dr. A. Gerbrandy
 • mw. prof. dr. N.M. van Gestel
 • mw. prof. dr. H. Ghorashi
 • prof. dr. H.L.F. de Groot
 • mw. prof. dr. M.G. Knoef
 • dr. T.R.J.P. Kroes
 • mw. prof. dr. ir. C.J.A.M. Termeer
 • prof. dr. M.P. Timmer
 • prof. dr. B.J. ter Weel
 • Vacature