Voordracht lid Europese Rekenkamer

De ministerraad heeft besloten de heer drs. S.A. (Stef) Blok voor te dragen als Nederlands lid van de Europese Rekenkamer. Hij is geselecteerd via een openbare sollicitatieprocedure met betrokkenheid van de Algemene Bestuurdienst.

Stef Blok was onder andere minister van Economische Zaken en Klimaat (2021), minister van Buitenlandse Zaken (2018-2021), minister van Veiligheid en Justitie (2017) en minister voor Wonen en Rijksdienst (2012-2017). Hij heeft ruime ervaring met bestuur, de Europese Unie en financiën.

De Europese Rekenkamer is een instelling van de Europese Unie. De hoofdtaak van de Europese Rekenkamer is het controleren van de financiën van de Unie. De Europese Rekenkamer werkt als een college van 27 leden, één per lidstaat. De leden van de Europese Rekenkamer worden benoemd door de Raad van de Europese Unie, na raadpleging van het Europees Parlement, op voordracht van hun respectieve lidstaten.