Voordracht rechter in het EU-Gerecht

Op 31 augustus 2022 verstrijkt de ambtstermijn van een van de Nederlandse rechters in het Gerecht van de Europese Unie, de heer mr. R. Barents. Het verzoek is aan Nederland om een kandidaat voor te dragen die met ingang van 1 september 2022 benoemd wordt als rechter in het EU-Gerecht. De ministerraad heeft op 17 december 2021 de heer mr. H.M.H. (Herman) Speyart van Woerden voorgedragen. Om persoonlijke redenen heeft deze kandidaat zich teruggetrokken.

De ministerraad heeft nu besloten de heer mr. S. (Steven) Verschuur voor te dragen voor benoeming als rechter in het Gerecht. De heer Verschuur is geselecteerd via een openbare sollicitatieprocedure met betrokkenheid van een aanbevelingscommissie onder voorzitterschap van de president van de Hoge Raad, mevrouw mr. G. de Groot. De heer Verschuur is advocaat in Brussel en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De regeringen van de lidstaten van de Europese Unie besluiten bij consensus over benoemingen, na (positieve) advisering door het zogeheten ‘255-comité’ bestaande uit rechters van de hoogste nationale rechtscolleges, oud-rechters van het Gerecht en EU-Hof, en kundige rechtsgeleerden.