10e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag naar Kamer

Op dit moment hebben ruim 53.000 mensen zich gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen als mogelijk gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire. Bij ongeveer de helft (circa 25.000) is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn. Zij krijgen in ieder geval € 30.000 (Cathuisregeling) en hun schulden worden aangepakt. Dat staat in de 10e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag die staatssecretaris van Financiën De Vries (Toeslagen en Douane) aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Erkende gedupeerden krijgen, naast de € 30.000, hulp bij het aanpakken van schulden en brede ondersteuning aangeboden.

Staatssecretaris De Vries: “Sinds mijn aantreden heb ik veel gesprekken gevoerd met ouders. Voor hen wil ik de juiste dingen doen. Dat moet snel, maar ook zorgvuldig. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Daar wil ik realistisch over zijn, ook als dat soms een moeilijke boodschap is.”

Wetgeving

Het kabinet werkt aan wetgeving voor aanvullende regelingen, waaronder de kindregeling. Deze aanvullende regelingen worden opgenomen in een nieuwe herstelwet. Het streven is om dit wetsvoorstel voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. Daarna moeten zowel de Tweede als Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel buigen. Momenteel lopen uitvoeringstoetsen voor de nieuwe wet.

De verwachting is dat de financiële compensatie voor kinderen vanaf begin 2023 kan starten. In de tussentijd kunnen kinderen al ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen.

Staatssecretaris De Vries: “Uit gesprekken met gedupeerde ouders en kinderen komt vaak de wens naar voren om snel te starten met de financiële regeling voor kinderen. Die wens begrijp ik goed en ik snap ook dat het een teleurstelling voor hen is dat de regelingen later starten dan verwacht. De realiteit is dat het tijd kost om dit soort dingen goed te regelen en uitvoerbaar te maken. We proberen dit natuurlijk zo snel mogelijk te doen.”

Verbeteringen

Er is nog het nodige te doen in de hersteloperatie. Staatssecretaris De Vries: “De afgelopen periode heb ik ook benut om op basis van de gesprekken knelpunten in beeld te krijgen en ook mogelijke verbeteringen. Niet in alle gevallen zijn er eenvoudige oplossingen.”

Met name in het bezwaarproces en in de behandeling van dossiers door de Commissie Werkelijke Schade zitten knelpunten. Er wordt gewerkt aan verbeteringen in deze processen. In de tiende voortgangsrapportage worden verbetervoorstellen gedaan.