Benoeming directeur-generaal Straffen en Beschermen bij Justitie en Veiligheid

Drs. E.W. (Eric) Bezem wordt directeur-generaal Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juli 2022.

Eric Bezem is sinds 1 december 2019 plaatsvervangend directeur-generaal Straffen en Beschermen tevens directeur Sanctie en Slachtofferbeleid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij directeur Financieel Economische Zaken bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde hij diverse managementfuncties, waaronder plaatsvervangend directeur Openbaar Vervoer en Spoor bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Eric Bezem studeerde Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde een postdoctorale opleiding aan Nyenrode Business Universiteit. In 2019 volgde hij het TMG Talent Ontwikkel Programma.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.