Benoeming lid raad van bestuur UWV

Johanna Hirscher treedt per 27 juni 2022 toe tot de raad van bestuur van UWV. Zij zal voor de periode tot 1 januari 2025 in deze functie worden benoemd. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de benoeming in de ministerraad gemeld.

Johanna Hirscher is al eerder tijdelijk voor een periode van zes maanden benoemd geweest als lid van de raad van bestuur van UWV. In haar nieuwe benoeming zal zij zich inzetten voor het verbeteren van de sociaal-medische dienstverlening.

Johanna Hirscher was hiervoor partner bij McKinsey & Company. Ze gaf leiding aan de Public Sector Practice in Nederland en al meer dan tien jaar adviseert ze grote overheidsinstanties in Europa, waaronder vergelijkbare organisaties als UWV in andere landen.

Johanna Hirscher heeft een MBA aan de universiteit van Mannheim behaald en studeerde Contemporary Asian Studies aan de Universiteit van Amsterdam.