Nieuwe afspraken voor verbetering gezondheidszorg in Caribisch deel Koninkrijk

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland hebben ontzettend intensief samengewerkt om zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan de corona pandemie in het Caribisch gebied. Die ervaringen in crisistijd hebben extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk goede samenwerking is voor verbetering van de gezondheidszorg voor inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De vier landen hebben deze week op Aruba afspraken gemaakt om in de komende periode nieuwe stappen te zetten. De afspraken gaan onder andere over het verbeteren van pandemische paraatheid in de Caribische regio, samenwerking in crisissituaties zoals bij orkanen, preventiebeleid zoals het tegengaan van overgewicht en ook betere ziekenhuissamenwerking, zodat de zorgkwaliteit verbeterd kan worden en bijvoorbeeld verplegend personeel gezamenlijk kan worden opgeleid.

Vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland en vertegenwoordigers vanuit het zorgveld zijn in de week van 20 juni op Aruba bij elkaar gekomen voor het vierde vierlandenoverleg. De landen constateren dat er overeenkomsten en verschillen zijn in de zorgsystemen en dat er meer mogelijkheden zijn tot samenwerking ter versterking van de gezondheidszorg binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De volgende onderwerpen zijn besproken: implementatie van de internationale gezondheidsregeling (IHR), pandemische paraatheid, samenwerking bij crises en rampen, wetgeving in de geestelijke gezondheidszorg, preventie, kwaliteitskaders en accreditatie van zorgprofessionals en instellingen, zorgopleiding en onderwijs en samenwerking tussen de ziekenhuizen in de vorm van de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA).

Intensiever samenwerken

Er zijn tijdens het vierlandenoverleg verschillende acties geformuleerd en diverse werkgroepen worden de komende periode ingesteld om inhoud te geven aan de gemaakte afspraken. De afspraken die onder andere verder zullen worden uitgewerkt zijn: het investeren in een surveillance systeem voor het monitoren van infectieziekten en niet-overdraagbare aandoeningen, het samenwerken bij toegang tot geneesmiddelen en medische materialen ter voorbereiding op pandemieën en rampen in de regio, het uitwisselen van kennis over gezondheidsbevorderende interventies, het opzetten van gezamenlijke kwaliteitskaders/systemen en het creëren van een traject voor studenten uit het Caribisch gebied om door te stromen tot medische specialisatie in Europees Nederland of CAS-BES.
 
In het kader van de ziekenhuissamenwerking DCHA wordt het mogelijk om op andere terreinen intensiever samen te werken met oog op bevordering van efficiëntie, kwaliteit en verduurzaming van de zorg voor de regio. Onderwerpen waar samenwerking wordt voortgezet en uitgebreid betreffen gezamenlijke inkoop, opleidingen en onderwijs, pandemische paraatheid en doelmatige inrichting van de ziekenhuiszorg op de eilanden.

Enthousiasme en vertrouwen

Minister Oduber (Aruba), minister Pietersz-Janga (Curaçao), minister Ottley (Sint Maarten) en staatssecretaris Van Ooijen (Nederland) zien de samenwerking met veel enthousiasme en vertrouwen tegemoet in het belang van de waarborging en verduurzaming van de zorg voor de inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk.