Benoeming directeur ABDTOPConsult bij BZK

Drs. P. (Peter) Hennephof wordt directeur ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2022.

Peter Hennephof is sinds maart 2021 consultant bij ABDTOPConsult. Daarvoor was hij onder andere raadsadviseur Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeentesecretaris Den Haag, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was hij partner bij Twynstra Gudde Management Consultants.

Peter Hennephof studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.