Evaluatie anti-omkopingsbeleid exportkredietverzekeringen naar de Tweede Kamer

De Nederlandse Staat verzekert jaarlijks ruim 5 miljard aan betalingsrisico’s van exporttransacties en buitenlandse investeringen door Nederlandse bedrijven. Hierbij zet de Staat zich actief in om omkoping bij deze transacties te voorkomen. Op verzoek van het vorige kabinet is het anti-omkopingsbeleid geëvalueerd. Deze evaluatie richt zich op de effectiviteit, praktische uitvoering en transparantie van het anti-omkopingsbeleid, en is vandaag door staatssecretaris van Rij naar de Tweede Kamer gestuurd, mede namens minister Schreinemacher.

In 2018 is het anti-omkopingsbeleid verder aangescherpt naar de geldende internationale standaarden. De onderzoekers herkennen dit en concluderen dat het beleid inderdaad is aangescherpt, maar merken ook op dat een concreet risicokader nog ontbreekt in het huidige beleid en dat bepaalde procedures nog meer gestandaardiseerd moeten worden. Zo zijn de procesbeschrijvingen en werkinstructies versplinterd en wordt er geadviseerd een terugkerende opleiding voor medewerkers op te zetten. Ook zien de onderzoekers verbetermogelijkheden voor zowel de interne- als externe communicatie.

Het kabinet vindt het belangrijk dat het anti-omkopingsbeleid inzake exportkredietverzekering op orde is. Om te zorgen dat de aanbevelingen uit het evaluatierapport worden opgepakt is er een Taskforce anti-omkoping opgericht, samen met de uitvoerder Atradius Dutch State Business. Dit najaar komt het kabinet met een plan van aanpak waarin de aanbevelingen zijn verwerkt.