Bekendmaking verslagen ADR-instanties

In de Europese richtlijn over alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten is bepaald dat op of rond 9 juli 2022 verslagen over de ontwikkeling en het functioneren van de buitengerechtelijke geschilleninstanties voor consumenten bekend worden gemaakt door de minister voor Rechtsbescherming. In Nederland gaat het om de verslagen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de  Huurcommissie, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), en de Stichting  Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) .

Hierbij maakt de minister voor Rechtsbescherming de verslagen bekend door middel van de volgende links: