Benoeming programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij BZK

Drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen wordt programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2022. Marjolein Jansen wordt met name verantwoordelijk voor de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel dat hierbij hoort.

Marjolein Jansen is sinds oktober 2019 lid van de raad van bestuur van het Kadaster. Daarvoor was zij onder andere vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Marjolein studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Milieukunde en heeft daarnaast een brede ervaring binnen het openbaar bestuur en met digitaliseringsopgaven.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.