Benoeming vijfde lid Raad voor de Rechtspraak

De heer mr. P.W.E.C. Pulles wordt het 5e lid van de Raad voor de rechtspraak. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

De heer Pulles is op dit moment werkzaam als senior rechter bij de Rechtbank Limburg. Daar was hij van 2013 tot 2022 werkzaam als president en voorzitter van het bestuur.

Hij wordt benoemd voor een periode van drie jaar. De benoeming gaat medio september 2022 in.