Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. J.R. Veerman wordt lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Veerman is rechter bij de rechtbank Gelderland.

De heer mr. G.A.F.M. Wouters wordt behalve lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie tevens de nieuwe vice-president van het Gemeenschappelijk Hof en zal daarmee als bestuurder de vestiging Sint Maarten in zijn portefeuille hebben. Hij is momenteel werkzaam als rechter bij de rechtbank Rotterdam. Daarvoor was hij onder meer rechter-commissaris en vice-president bij de rechtbank Dordrecht.

De Rijksministerraad heeft tevens ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. M. Wolfrat als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zij is nu raadsheer bij de Centrale Raad voor Beroep. De benoemingen gaan in per 1 september 2022.