Lilian Gonçalves – Ho Kang You voorzitter commissie teruggave koloniale collecties

Dit najaar start beoordeling verzoeken teruggave koloniale collecties

Een onafhankelijke commissie gaat zich buigen over verzoeken tot teruggave van koloniale cultuurgoederen. Landen van herkomst kunnen deze verzoeken indienen. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media stelt dit adviesorgaan in en heeft Lilian Gonçalves – Ho Kang You gevraagd als voorzitter. De commissie beoordeelt verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen die tijdens de koloniale tijd mogelijk onrechtmatig naar Nederland zijn gehaald, en die nu in Nederlandse musea zijn te zien. Het kabinet stelt hiervoor 2,4 miljoen euro beschikbaar in 2022.

Om verzoeken voor teruggave zorgvuldig en succesvol af te handelen, is een constructieve samenwerking met de landen van herkomst essentieel. Daarom gaan onder meer medewerkers van musea en onderzoekers met elkaar in gesprek over de herkomst van objecten en museale samenwerking. Voor deze ondersteuning van het herkomstonderzoek en de beoordeling van teruggaveverzoeken is 1,4 miljoen euro beschikbaar voor 2022. Voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken 1 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Tijdens de koloniale geschiedenis was sprake van ongelijke machtsverhoudingen. Veel cultuurgoederen, zoals beelden, meubels, textiel, zijn zonder toestemming van de eigenaar mee naar Nederland genomen. Het kabinet erkende eerder al dat de bevolking van koloniale gebieden onrecht is aangedaan door het tegen hun wil in bezit nemen van dit soort cultuurgoederen. Deze erkenning was een eerste stap in een zorgvuldige omgang met koloniale collecties. 

Lilian Gonçalves – Ho Kang You was eerder voorzitter van de commissie die advies uitbracht over het beleid over koloniale collecties. Daarnaast heeft ze ruime bestuurlijke ervaring bij verschillende mensenrechtenorganisaties, culturele en maatschappelijke instellingen.