Prominentere rol voor digitalisering bij nieuw beleid

Ministeries en uitvoeringsorganisaties moeten voortaan bij het maken van nieuwe wetten en regels nadrukkelijk stilstaan bij zaken als informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast wordt de digitale weerbaarheid van het Rijk versterkt door prioriteit te geven aan cybersecurity en door de kennis op ICT-gebied te versterken. Dat zijn de komende jaren de speerpunten van de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening (I-strategie).

De ministerraad heeft ingestemd met de prioriteiten binnen de I-strategie. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering de belangrijkste uitdagingen voor de informatievoorziening van de Rijksoverheid.

“Deze keuzes vormen het fundament voor onze ambities op het gebied van digitalisering. We moeten meer en beter inspelen op digitale ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Door eerder, vaker en met meer expertise naar wetten en regels te kijken, willen we de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren en ons tegelijkertijd wapenen tegen risico’s”, aldus Van Huffelen.

De I-strategie kent tien thema’s. Drie daarvan krijgen prioriteit: Informatievoorziening in het hart van beleid, digitale weerbaarheid en I-vakmanschap. Werken aan ‘I in het hart’ houdt in dat er bij het maken van nieuwe wetten en regels al in een vroeg stadium oog is voor de kansen en risico’s van digitalisering en informatievoorziening. En dat er aan de voorkant rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid, zodat het aan de achterkant goed terechtkomt in de systemen.

Om de digitale weerbaarheid van het Rijk te versterken – en daarmee het risico op bijvoorbeeld uitval van systemen of datalekken te verkleinen – krijgen cybersecurity en informatiebeveiliging meer prioriteit. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen rondom hybride werken, cloud-toepassingen, toename van digitale criminaliteit en geopolitieke ontwikkelingen. Ook starten ministeries zogeheten ‘Red Team-oefeningen’. Deze oefeningen zijn bedoeld om kwetsbaarheden in techniek of processen op te sporen en aan te pakken.

Expertise en vakmanschap vormen een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de I-strategie. Met de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om voldoende en de juiste kennis in huis te hebben. Staatssecretaris Van Huffelen wil daarom jong digitaal talent verleiden om bij de overheid te gaan werken, en tegelijkertijd ervaren krachten behouden. Ook wordt er ingezet op extra I-training en -scholing van de collega’s die al bij de rijksoverheid werken.

Naast de drie thema’s die prioriteit krijgen wordt ook gewerkt aan de andere thema’s binnen de I-strategie, zoals informatiehuishouding, datagedreven werken, samenwerken met de markt en bevorderen van innovatie.