‘My government, my pride’ – BZ vaart mee voor gelijke rechten LHBTIQ+

Het ministerie van Buitenlandse Zaken host dit jaar samen met andere ministeries en overheidsorganisaties de Dutch Government Pride boot tijdens de Canal Parade, onderdeel van de Amsterdam Pride. Door mee te varen vragen we aandacht voor mensenrechten in het algemeen en de acceptatie en gelijkheid van de LHBTIQ+gemeenschap in Nederland, wereldwijd, binnen onze eigen organisatie en de hele rijksoverheid.  

Vergroot afbeelding
De Dutch Government Pride boot in 2018.

Secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken Paul Huijts staat tijdens de Canal Parade komende zaterdag op boot 64 van Dutch Government Pride; de overkoepelende stichting van LHBTIQ+netwerken binnen overheden. Samen met zo’n 100 collega’s van Buitenlandse Zaken, andere ministeries en overheidsorganisaties draagt hij het thema uit van dit jaar: ‘My government, my pride’ (gebaseerd op het thema van de Amsterdam pride: ‘My gender, my pride’).

Naast onze secretaris-generaal varen zaterdag ook de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip, de staatssecretaris Asiel en Migratie Eric van der Burg en verschillende bestuurders van de andere overheidsorganisaties die op de boot vertegenwoordigd zijn mee.

We zijn trots dat er in Nederland een Dutch Government Pride kan bestaan. We laten hiermee zien dat we binnen de overheid werken aan veiligheid van LHBTIQ+collega’s op de werkvloer en ons zichtbaar en onzichtbaar inzetten voor acceptatie van de LHBTIQ+gemeenschap in Nederland, de wereld en binnen overheidsorganisaties.

‘Met de Dutch Government Pride Boot laten we zien dat de Rijksoverheid (de grootste werkgever van Nederland) een werkomgeving wil bieden waar iedereen als individu gerespecteerd en geaccepteerd wordt, dus ook LHBTIQ+collega’s. Dat is voor BZ als organisatie een kernwaarde, en ook iets dat we wereldwijd uitdragen’, zegt secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken Paul Huijts.

Het is de derde keer dat de LHBTIQ+netwerken van de ministeries van Buitenlandse Zaken; Economische Zaken en Klimaat; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Infrastructuur en Waterstaat; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën, de Belastingdienst en NVWA de handen ineen slaan door samen de Dutch Government Pride boot te hosten tijdens de Canal Parade.

Vergroot afbeelding
Het ontwerp van de Dutch Government Pride Boot voor de Canal Parade in 2022.

LHBTIQ+netwerk “Out There”

‘Door deelname aan de parade laten we zien dat we als LHBTIQ+netwerken actief zijn en er samen aan werken om de acceptatie van LHBTIQ+collega’s op de werkvloer van overheidsorganisaties te vergroten’, aldus Deborah Landman, bestuurlijk secretaris van ‘Out There’; het LHBTIQ+medewerkersnetwerk van Buitenlandse Zaken.

‘Dat doen we onder meer door een gesprekspartner te zijn voor onze collega’s, onze bestuurders, ondernemingsraad, de personeelsdirectie en leidinggevenden. We laten zien dat diversiteit en inclusie altijd belangrijk zijn voor de organisatie, en niet alleen tijdens bijvoorbeeld de Pride-maand in juni.’

‘We vinden het belangrijk om uit te dragen dat je samen, als netwerk, meer kunt bereiken en sterker staat. We dragen tijdens de Canal Parade met trots een voorbeeldrol uit en laten zien dat we ons inzetten voor een inclusieve en veilige werkomgeving waar je jezelf kunt zijn, je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt voor iedereen in Nederland en wereldwijd. We gaan voor 100% acceptatie en daar zijn we nog niet.’

Deborah vaart voor de derde keer mee met de botenparade in Amsterdam namens het medewerkersnetwerk Out There. ‘De voorgaande keren waren fantastisch om mee te maken. Al die mensen die staan te kijken en juichen langs de kade; de enorme belangstelling is echt gaaf. Dit jaar hebben we twee genderneutrale regenboogleeuwen op de boot staan om ook visueel aan te sluiten bij het thema ‘My gender, my pride’.’

Vergroot afbeelding
De Dutch Government Pride boot in 2019.

Bruggen bouwen voor LHBTIQ+rechten

Wereldwijd hebben lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen, queers en personen die hun gender of seksualiteit anders benoemen (LHBTIQ+) te maken met discriminatie en geweld. Maar iedereen moet zichzelf kunnen en mogen zijn. Wie je ook bent of van wie je ook houdt.

Daarom zet Buitenlandse Zaken zich het hele jaar door namens Nederland in voor gelijke rechten van LHBTIQ+’s wereldwijd. Dat gebeurt op de ambassades en bij internationale organisaties. De ambassades onderhouden bijvoorbeeld contact met lokale LHBTIQ+organisaties en ondersteunen die. Ook steunen ze projecten die LHBTIQ+rechten bevorderen via het Mensenrechtenfonds. En ze besteden jaarlijks aandacht aan de Pride maand en op 17 mei aan de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT).

Vergroot afbeelding
Internationale LHBTIQ+ activisten tijdens hun bezoek aan COC Nederland, ze varen zaterdag mee op de Dutch Government Pride boot.

De rechten van LHBTIQ+ wereldwijd staan nog steeds onder druk. ‘Het is daarom bijzonder dat dit jaar ook een aantal internationale  LHBTIQ+activisten meegaan op de Dutch Government Pride om hier aandacht voor te vragen’, zegt Anne-Roos Wasser, LHBTIQ+beleidsadviseur bij de Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten (DMM).

De deelnemers zijn jonge LHBTIQ+activisten afkomstig van binnen en buiten Europa, actief in gemeenschapsopbouw, empowerment en mobilisatie en het bevorderen van gelijke rechten. Het zijn allemaal bruggenbouwers; LHBTIQ+activisten die een actieve rol spelen in het netwerken en het aangaan van relaties met belanghebbende partijen.

In het programma Building Bridges – dat begon in 2012 - bezoekt jaarlijks een internationale groep jonge LHBTIQ+activisten Nederland. Building Bridges wil hen de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om de situatie van de LHBTIQ+gemeenschap in hun land te verbeteren.

Anne-Roos: ‘Dit jaar richt het Building Bridges programma zich op de specifieke uitdagingen van LHBTIQ+activisten in Oost- en Centraal-Europa en Centraal-Azië, de anti-gender en anti-LHBTIQ+pushback waarmee ze worden geconfronteerd, en hoe deze te overwinnen door bruggen te bouwen en bondgenoten te vinden.’

Deelnemers krijgen in het 6-daagse programma informatie over de thema's gender en seksualiteit, mensenrechten, internationale wetgeving in relatie tot LHBTIQ+emancipatie en de manier waarop LHBTIQ+problematiek in Nederland wordt gecoördineerd.

Anne-Roos: ‘Het programma biedt de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, te netwerken en jonge organisaties en activisten te aanmoedigen. De deelnemers krijgen de kans om aan hun persoonlijke verhaal te werken en dit te delen met een groot publiek.’

Building Bridges is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), COC Nederland en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Mensenrechtenrapportage

Wil je meer weten over de Nederlandse inzet in het buitenland voor onder anderen LHBTIQ+ en de resultaten van het afgelopen jaar? Lees dan de Mensenrechtenrapportage 2021.