Benoeming inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid bij JenV

Drs. E.E. (Esther) de Kleuver wordt inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023. Zij volgt Henk Korvinus op die per 1 januari 2023 met pensioen gaat.

Esther de Kleuver is sinds 2018 directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Momenteel is zij waarnemend directeur-generaal Milieu en Internationaal. Daarvoor was zij directeur Gezond en Veilig Werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder vervulde Esther onder andere verschillende managementfuncties bij de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en was ze onderzoeker bij de Divisie Centrale Recherche Informatie.

Esther de Kleuver studeerde Sociale psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.