Nederland behoort weer tot Europese innovatieleiders

Met een koopkrachtpakket en het dempen van de oplopende energierekening, ondersteunt het kabinet de economie op korte termijn. Tegelijkertijd vinden volop private en overheidsinvesteringen plaats in onderzoek en innovatie om ook op de lange termijn in Nederland voldoende banen en inkomsten te hebben. Bijvoorbeeld in kunstmatige intelligentie, quantum, fotonica en waterstof. De innovatiekracht van EU-landen wordt jaarlijks getoetst in het gezaghebbende European Innovation Scoreboard (EIS). In de vandaag verschenen lijst is Nederland 1 plaats gestegen (van 5 naar 4) en is nu aangemerkt als ‘Innovatieleider’.

Nederland behoort in het EIS 2022 samen met Zweden, Finland, Denemarken en België tot deze groep van innovatieleiders. Alle EU-landen krijgen een beoordeling op 32 indicatoren zoals investeringen in onderzoek en ontwikkeling, publiek-private samenwerking, innovatie binnen het MKB, digitalisering, octrooiaanvragen, kwaliteit van onderzoek en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. De innovatieleiders zijn de landen die meer dan 25 procent boven het EU-gemiddelde scoren. Nederland scoort dit jaar 29 procent hierboven.

Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “In economisch uitdagende tijden is het verstandig om óók te investeren in vernieuwende producten en diensten voor toekomstige banen en inkomsten. En dat doen Nederlandse ondernemers, dus dit resultaat is een mooie waardering voor hen en voor alle onderzoekers, wetenschappers en studenten die de basis leggen voor innovatie. Deze positie is niet vanzelfsprekend. Dus ook de overheid draagt in toenemende mate zelf, zoals via het Nationaal Groeifonds, bij aan kansrijke innovatie om onze economie op lange termijn succesvol te laten zijn.”

Meer informatie over het European Innovation Scoreboard.