Cultuurconvenant met Caribisch Nederland getekend

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) en de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) hebben een cultuurconvenant gesloten. Daarin spreken ze af dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor de culturele infrastructuur in Caribisch Nederland. De partijen willen een verandering teweeg brengen naar een meer duurzaam cultuurbeleid en de basis beter op orde brengen.

Dat gaat gebeuren door samenwerking op het gebied van cultuureducatie, -participatie, investeringen in bibliotheken en door de toegankelijkheid van cultuurfondsen te verbeteren. Speciale aandacht is er voor het gedeelde cultureel erfgoed en het slavernijverleden.

De volgende stap is dat Europees Nederland en Caribisch Nederland de afspraken in het convenant verder uit gaan werken in zogenaamde eilandelijke cultuuragenda’s. De partijen maken dan ook concrete afspraken over te bereiken doelen en betrekken daarbij de lokale gemeenschappen en cultuurmakers. Dit cultuurconvenant is een startschot voor verdere samenwerking.