Informatiedocument Kinderopvang en Covid-19

Begin juli hebben de kinderopvang en het onderwijs sectorplannen voor de langetermijnstrategie COVID-19 gepresenteerd. In deze plannen zijn 4 scenario’s uitgewerkt met maatregelen behorende bij de verschillende stadia van de pandemie.

Informatiedocument voor alle 4 scenario's

Sectorpartijen BK, BMK, BVOK en BOinK hebben inmiddels voor alle vier scenario’s een informatiedocument opgesteld. Het informatiedocument voor de eerste twee groene scenario’s was reeds gepubliceerd. De scenario's 3 en 4 zijn hieraan toegevoegd. De documenten zijn te vinden via Informatiedocument Kinderopvang & Covid-19

Een houder kan aan de hand van de informatiedocumenten en op basis van de kennis van de afgelopen jaren op hoofdlijnen een plan van aanpak maken.