Benoeming minister van Staat

Vandaag, 14 oktober 2022, is bij Koninklijk Besluit prof. mr. dr. J.P. Balkenende benoemd tot minister van Staat.

Jan Peter Balkenende was minister-president in de periode 2002-2010. Daarvoor was hij lid van de Tweede Kamer en gemeenteraadslid in Amstelveen. Sinds eind 2010 is Balkenende hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 2011 is hij, eerst als partner en later als extern adviseur, ook werkzaam voor accountancy- en adviesbureau EY (Ernst en Young).

Minister van Staat is een eretitel die in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend. De huidige ministers van Staat zijn de heer Van den Broek, de heer Korthals Altes, de heer Tjeenk Willink, mevrouw Dekker, de heer De Hoop Scheffer, mevrouw Sorgdrager en de heer Donner.