Subsidieronde cultuur 2025-2028 onder zelfde voorwaarden als voorgaande periode

Er komt een relatief eenvoudige aanvraagronde voor de cultuursubsidies voor de periode 2025 - 2028. Om de ronde dit keer zo makkelijk mogelijk te maken voor de instellingen, kiest staatssecretaris Uslu ervoor om dezelfde uitgangspunten te gebruiken als bij de vorige ronde. Ze wil met de Raad voor Cultuur kijken naar vereenvoudiging van de procedure. Dat moet zorgen voor minder administratieve lasten bij de instellingen, terwijl er ook ruimte blijft voor nieuwkomers. Een eerdere verruiming van het beschikbare budget van 25 miljoen euro per jaar, zal ook in de periode 2025 – 2028 gelden, om ook deze ronde meer aanvragen te kunnen honoreren. 

De staatssecretaris heeft verschillende opties overwogen. Zij heeft onder meer gekeken naar een verlenging van de bestaande periode, maar stuitte daarbij op juridische grenzen. Na overleg met onder meer de Raad voor Cultuur, vertegenwoordigers van het veld en andere overheden, heeft Uslu besloten om een aanvraagronde te doen voor zowel de bis als voor de Rijkscultuurfondsen. Maar de voorwaarden en criteria blijven grotendeels dezelfde als bij de vorige aanvraagronde.

Staatssecretaris Uslu: ‘'ik zie dat er grote behoefte is aan rust en ruimte in de sector. Rust om weer verder te kunnen na corona, en ruimte voor nieuwe initiatieven en om plannen alsnog uit te voeren. Door de komende aanvraagronde op dezelfde manier in te richten als de vorige, kan ik dat bieden. Daarnaast wil ik ook de tijd nemen om het huidige bestel kritisch tegen het licht te houden en noodzakelijke veranderingen door te voeren. Dat is niet van de ene op de andere dag gedaan. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk om instellingen nú duidelijkheid en zekerheid te geven.”

Vernieuwing bestel

Het huidige cultuurbestel sluit niet meer goed aan bij de ontwikkelingen in kunst, cultuur en creatieve industrie. Daarom wil staatssecretaris Uslu het bestel kritisch tegen het licht houden, verbeteren en klaarmaken voor de toekomst. Daarbij is natuurlijk een grote rol weggelegd voor de Raad voor Cultuur, die al verschillende deeladviezen over het bestel heeft aangeboden. Daarnaast wordt de sector zelf ook nauw betrokken bij de plannen, net als andere overheden.