Nieuwe voorzitter Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

Het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag heeft een nieuwe voorzitter als opvolger van scheidend voorzitter Arre Zuurmond: Michiel Grauss. Grauss is voormalig wethouder in Rotterdam met in zijn portefeuille hulp aan gedupeerde ouders, armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg. De selectie en benoeming is tot stand gekomen in overleg met de ouders uit het ouderpanel. De voorzitter is op 18 oktober 2022 officieel benoemd, met terugwerkende kracht vanaf 21 september 2022.

Betekenis ouderpanel

Het ouderpanel heeft een belangrijke rol in het reflecteren op zowel de inhoud als de voortgang van herstel. Het panel is een belangrijke partner van de regering in het realiseren van herstel voor de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire.

 Staatssecretaris Aukje de Vries: “In alles wat we doen rondom het herstel van gedupeerde ouders, willen we boven alles hun perspectief goed meenemen. Zij staan centraal. We luisteren goed naar de adviezen van ouders – gevraagd en ongevraagd – onder meer naar de ouders in het ouderpanel. Zij zijn voor ons een onmisbare samenwerkingspartner. Ik kijk uit naar een prettige en constructieve samenwerking met de nieuwe voorzitter.”

Ouderpanel

Het ouderpanel is een commissie van gedupeerde ouders die zich speciaal inzet voor de mensen die in de problemen zijn gekomen met de kinderopvangtoeslag. Het ouderpanel geeft gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering, de juridische aspecten, het beleid en de communicatie van de hersteloperatie.