Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van prof. dr. mr. Janne E. Nijman tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. De benoeming gaat in op 1 januari 2023 en geldt voor een periode van vier jaar.

Janne Nijman is hoogleraar geschiedenis en theorie van het internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar internationaal recht aan The Geneva Graduate Institute of International and Development Studies in Genève.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.