Tijdelijk financiële ondersteuning voor remigratie vluchtelingen uit Oekraïne met niet-Oekraïense nationaliteit

Vanwege de oorlog zijn veel mensen Oekraïne ontvlucht. Ook mensen die niet de Oekraïense nationaliteit hebben en geen permanente asiel- of verblijfsvergunning hebben in Oekraïne. Deze zogeheten derdelanders zijn afkomstig uit andere landen en studeerden of werkten bijvoorbeeld in Oekraïne. Zij verblijven nu in Nederland op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Onder voorwaarden kunnen zij tijdelijk financiële ondersteuning aanvragen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) om te remigreren. 

Dit staat in de brief die staatssecretaris Van den Burg op vrijdag 4 november aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met deze speciale regeling wil de staatssecretaris derdelanders uit Oekraïne actief stimuleren vrijwillig te vertrekken naar hun land van herkomst of een ander land buiten de Europese Unie waar ze duurzaam kunnen verblijven. Het gaat om een groot deel van ruim 6000 mensen die vóór 19 juli 2022 zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en tot 4 maart 2023 bescherming hebben op grond van de RTB. Zij kunnen in de periode vanaf 15 november 2022 tot 1 februari 2023 gebruik maken van remigratieondersteuning door de DT&V. Het remigratiebeleid moet eraan bijdragen dat deze mensen na 4 maart 2023 niet zorgen voor extra druk op de asielopvang en de besliscapaciteit bij de IND. 

Welke ondersteuning biedt de DT&V?

De remigratieondersteuning bestaat uit:

 • Advies en informatie over remigratie.
 • Vliegticket voor een enkele reis.
 • Begeleiding bij vertrek op luchthaven Schiphol.
 • Een eenmalige financiële bijdrage, te ontvangen bij vertrek op luchthaven Schiphol:
 • € 5000 per persoon bij aanmelding tussen 15 november en 31 december 2022 en uitreis binnen 1 maand na aanmelding.
 • € 2000 per persoon bij aanmelding tussen 1 januari en 1 februari 2023 en uitreis binnen 1 maand na aanmelding.

Vanaf 1 februari is de reguliere terugkeerondersteuning van kracht.

Wie komen in aanmerking?

Om in aanmerking voor het remigratiebeleid te komen, moet een derdelander uit Oekraïne aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvrager heeft/had een (tijdelijk) verblijfsrecht in Oekraïne.
 • De aanvrager is vóór 19 juli 2022 ingeschreven bij een Nederlandse gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • De aanvrager verleent medewerking aan de DT&V door het (laten) verstrekken van benodigde informatie en het opvolgen van instructies met het oog op vertrek.
 • De aanvrager verklaart op schrift eventuele lopende toelatingsprocedures – en indien daar sprake van is een verblijfsvergunning – in te trekken dan wel daarvan afstand te doen.
 • Vertrek uit Nederland betekent geen doorkruising van een strafrechtelijk vervolgings- of uitleveringstraject waar de aanvrager bij betrokken is.
 • De aanvrager is in het bezit van de nationaliteit van een derde land, niet zijnde Oekraïne, een EU-land, Australië, Canada, IJsland, Japan, Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten of Zwitserland.
 • De aanvrager beschikt over een geldig reisdocument waarmee vertrek naar het land van herkomst of een land buiten de Europese Unie waar het verblijf duurzaam is geborgd, feitelijk kan worden gerealiseerd.

Derdelanders die niet aan de voorwaarden voldoen, kunnen mogelijk een beroep doen op de terugkeerondersteuning die door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wordt aangeboden. 

Meer informatie en aanmelden

DT&V gaat de komende periode de betrokken groep actief informeren over de mogelijkheden van remigratie. Meer informatie, inclusief aanmeldformulier, is beschikbaar vanaf 11 november 2022 via deze website. Aanvragen worden in behandeling genomen vanaf 15 november 2022.