Veelgestelde vragen over het WK voetbal in Qatar

Er gaat een Nederlandse regeringsdelegatie naar het WK in Qatar. We beantwoorden een aantal belangrijke vragen.

Waarom gaat er een afvaardiging namens de Nederlandse regering naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar?

Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, zal zoals gebruikelijk bij dit soort grote sportevenementen aanwezig zijn bij een groepswedstrijd van het Nederlands elftal. Nederland heeft voor de wedstrijd Nederland-Qatar een officiële uitnodiging ontvangen van Qatar. Bij de andere groepswedstrijden zal geen regeringsafvaardiging aanwezig zijn.

Door een regeringsdelegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen, kiest het kabinet voor samenwerking en het voortzetten van een dialoog met Qatar, met het oog op duurzame verbetering van de situatie van arbeidsmigranten in het land. Dit besluit is genomen op basis van een gedegen afweging, en na overleg met internationale partners, waaronder andere landen, internationale organisaties en mensenrechtenorganisaties.

Het kabinet is van mening dat de constructieve en kritische dialoog en samenwerking met Qatar een zichtbaar positief effect hebben gehad op hervormingen en betere arbeidsomstandigheden in Qatar. Goede relaties met Qatar zijn belangrijk voor Nederland. We hebben Qatar nodig als partner bij belangrijke onderwerpen zoals de evacuatie uit Afghanistan en energieleveranties aan Europa.

Ondanks de doorgevoerde arbeidshervormingen blijven er zorgen. Onder meer over de implementatie en handhaving van deze hervormingen. Daarom zal de minister voor Langdurige Zorg en Sport namens de regering ook tijdens het WK aandacht besteden aan mensenrechten en de situatie van arbeidsmigranten. Juist door in Qatar bij het WK aanwezig te zijn kan de dialoog met Qatar worden voortgezet.

Gaat de Koning en/of de premier naar het WK in Qatar?

Het kabinet heeft besloten dat de minister voor Sport, minister Conny Helder, aanwezig zal zijn bij de groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen gastland Qatar. Er zijn geen plannen voor de Koning of de premier om naar Qatar af te reizen voor de groepswedstrijden van het Nederlands elftal.

Als het Nederlands elftal zich kwalificeert voor de knock-outfase, zal het kabinet opnieuw beoordelen:

  • of er iemand namens de regering zal afreizen;

En zo ja:

  • wie er namens de Nederlandse regering zal afreizen;
  • voor welke wedstrijd een afvaardiging namens de Nederlandse regering zal afreizen.

Wat doet Nederland voor de mensenrechten in Qatar?

Mensenrechten vormen de grondslag voor een democratie. Nederland blijft zich onverminderd wereldwijd inzetten voor de bescherming en bevordering van mensenrechten. Nederland bespreekt mensenrechten regelmatig met de Qatarese autoriteiten, zowel op politiek als op hoog-ambtelijk niveau. Het WK heeft het mogelijk gemaakt arbeidersrechten, maar ook andere vaak gevoelige en voor Nederland belangrijke mensenrechtenkwesties te bespreken. Denk aan persvrijheid, gelijke rechten voor vrouwen en LHBTIQ+ personen.

We zien ook dat dit tot een verbetering van de situatie van arbeidsmigranten heeft geleid. Qatar heeft de afgelopen jaren de nodige hervormingen doorgevoerd. De hervormingen in Qatar zijn mede tot stand gekomen door de inspanningen van internationale organisaties als de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en landen zoals Nederland.

Een concreet resultaat is de afschaffing van de meest problematische en beperkende aspecten van het zogenaamde kafala- of sponsorschapssysteem waaronder arbeidsmigranten moesten werken. Ook zijn het vereiste uitreisvisum en het ‘certificaat van geen bezwaar’ afgeschaft. Hierdoor kunnen arbeidsmigranten gemakkelijker van werkgever veranderen. Daarnaast zijn elektronische betalingen ingevoerd en medezeggenschapsraden opgericht, is non-discriminatoir minimumloon ingesteld, hittestress-wetgeving ingevoerd en is een ‘Workers' Support and Insurance Fund’ opgericht.

Ook na het WK zal het kabinet zich inzetten voor verdere verbeteringen van mensenrechten, specifiek de positie van arbeidsmigranten.