Nederland investeert ruim meer in Europese ruimtevaartprogramma’s

Het kabinet gaat tot en met 2025 € 389 miljoen investeren in programma’s van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Dat is 37% meer ten opzichte van de vorige inschrijving. Nederlandse ondernemers en onderzoekers kunnen daardoor volop werken aan ruimtevaarttechnologie en de alledaagse toepassingen daarvan. Ruimtevaart draagt bij aan veilige communicatie, navigatie, precisielandbouw, het meten en aanpakken van uitstoot en waterbeheer. De Nederlandse investeringen zijn vandaag bekend gemaakt bij de Ministeriële Conferentie van de 22 ESA-lidstaten in het Franse Parijs.

Ruimtevaarttechnologie kent brede toepassingen, levert meer dan 10.000 banen in Nederland op en is noodzakelijk voor verduurzamings- en digitaliseringsambities. De Nederlandse bijdrage, die van € 283,5 miljoen (2020-2022) naar € 389 miljoen (2023-2025) omhoog gaat, gaat voornamelijk naar Europese ruimtevaartprogramma’s voor technologieontwikkeling, nieuwe wetenschappelijke inzichten, satelliettoepassingen die de verduurzamingsopgave ondersteunen en groeikansen bieden voor ondernemers. Inclusief nationale programma’s omvat het Nederlandse ruimtevaartbeleid tot en met 2025 ruim € 500 miljoen aan investeringen.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Razendsnel en veiliger data versturen met laser satellietcommunicatie en het meten van uitstoot met satellietinstrument Tropomi. Dat zijn twee voorbeelden van de sterke internationale positie van de Nederlandse ruimtevaartsector. Die staat bovendien aan de wieg van alledaagse innovatieve technologie zoals navigatiesystemen. De sector is dus belangrijk voor de samenleving en levert inkomsten op. Daarom gaat het kabinet meer investeren in programma’s van de ESA waaraan onze ondernemers en onderzoekers kunnen meedoen.”

Nederlandse ruimtevaarttoepassingen

De Nederlandse ruimtevaart levert een sterke bijdrage wereldwijd. Zo wordt de Europese servicemodule van de NASA Orion-capsule die op dit moment bij de maan is van stroom voorzien door Nederlandse zonnepanelen. De gegevens van het Nederlands satelliet instrument Tropomi zijn cruciaal voor de monitoring van het sterke broeikasgas methaan. Door de toegezegde bijdrage aan ESA kan Nederland zijn kennis en kunde inzetten en verder ontwikkelen voor de bouw van een satellietsysteem dat nog beter en verfijnder de uitstoot van broeikasgassen monitort.

Daarnaast is het van groot strategisch Europees belang om onafhankelijk te zijn van anderen om satellieten in een baan rond de aarde te kunnen brengen. Dat is belangrijk omdat de samenleving steeds meer vaart op informatie uit satellieten, bij navigatie, en de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, infrastructuur en veiligheid.