Benoeming directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenW

Dr. ir . A.M.C. (Afke) van Rijn wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2023.

Afke van Rijn is sinds april 2021 plaatsvervangend directeur-generaal COVID-19 bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor vervulde ze de functies van directeur Media en Creatieve Industrie en tevens plaatsvervangend directeur-generaal en coördinerend directeur Gelijke kansen in het onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder was zij onder andere directeur Samenleving & Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en directeur Veiligheid en Bestuur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Afke van Rijn studeerde Technische informatica aan de Technische Universiteit Delft.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.