Benoeming lid Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van mr. R.R. Engels tot lid van de Beheerraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, namens het land Curaçao. De benoeming is op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming en gaat in per 1 december 2022.

De heer Engels (1980) volgt mr. Hanze op, die de Beheerraad begin dit jaar heeft verlaten. De Beheerraad houdt toezicht op het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De raad bestaat uit 4 leden die worden benoemd voor een periode van 5 jaar.