Benoeming directeur-generaal Curatieve Zorg bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Drs. B. (Barbara) Goezinne wordt directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023.

Barbara Goezinne is sinds juni 2022 waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor vervulde zij de functie van directeur-kwartiermaker programmadirectie en tevens plaatsvervangend DG COVID-Zorg bij hetzelfde ministerie. Eerder was zij onder andere directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer, onder andere voor het domein van VWS.

Barbara Goezinne studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit en Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.