Benoeming secretaris-generaal bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Drs. M. (Marieke) van Wallenburg wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat medio februari 2023 in.

Marieke van Wallenburg is sinds november 2018 directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was ze onder andere directeur Middelen & Control/concerncontroller bij de gemeente Rotterdam en vervulde ze verschillende functies bij het ministerie van Financiën.

Marieke van Wallenburg studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.