Eerste resultaten Wet inburgering 2021

De nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) is sinds dit jaar gestart. De nieuwe wet moet het inburgeringsproces voor inburgeraars verbeteren en hen helpen sneller mee te doen aan onze samenleving. De eerste nieuwkomers zijn succesvol ingeburgerd onder de nieuwe Wi2021, maar er is duidelijk ook ruimte voor verbetering. Zo kan de doorstroom van nieuwkomers die beginnen aan inburgeringstrajecten worden versneld. Ook ondersteunt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maatregelen om het tekort aan gecertificeerde ‘Nederlands als tweede taaldocenten’ (NT2-docenten) tegen te gaan. Dit schrijft minister Van Gennip (SZW) 20 december 2022 in een brief aan de Tweede Kamer.

Samen met ketenpartners volgt het ministerie van SZW de werking van de Wi2021. Op deze manier worden knelpunten gesignaleerd en oplossingen uitgewerkt. 

Minister Van Gennip: “Nieuwkomers zijn welkom in Nederland om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Daar horen rechten bij en staan ook plichten tegenover. De nieuwe Wet inburgering 2021 helpt daarbij. Het is belangrijk dat inburgeraars zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving en aan het werk kunnen. Om dat doel te bereiken moeten meer nieuwkomers hun inburgeringstraject tijdig kunnen beginnen in hun gemeente. Ook is het noodzakelijk om het tekort aan NT2-docenten aan te pakken. Daar ga ik samen met betrokken organisaties aan werken.” 

Beperkte doorstroom

SZW ontvangt signalen dat minder nieuwkomers dan verwacht zijn begonnen met het inburgeringstraject in hun gemeente. Dat komt deels door complicaties bij de overgang naar de nieuwe Wi2021. Ook spelen de grote instroom Oekraïense ontheemden, het landelijke woningtekort en de vertraagde totstandkoming van de onderwijsroute (een leerroute voor inburgeraars die door willen stromen naar een mbo-, hbo- of wo-opleiding) mee. Er liggen dus verschillende oorzaken ten grondslag aan de beperkte doorstroom van nieuwkomers. Aangezien het belangrijk is dat nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving is SZW in gesprek met het COA en gemeenten over oplossingen om de doorstroom te verbeteren. 

Tekort NT2-docenten

Taalscholen hebben steeds meer moeite om voldoende gecertificeerde docenten te vinden. Daardoor wordt het lastiger om te voldoen aan de eis dat 80% van de lessen wordt gegeven door NT2-docenten. Om de kwaliteit en de beschikbaarheid van het inburgeringsonderwijs op peil te houden, worden vanaf 1 januari 2023 maatregelen doorgevoerd. De komende twee jaar mogen specifieke groepen docenten die niet-gecertificeerd zijn, maar wel veel ervaring hebben met het geven van Nederlands als tweede taal, tijdelijk NT2-lessen geven. Ook gaat de toezichthouder soepel om met, tijdelijke, overschrijding van de maximale groepsgrootte. Daarnaast start SZW samen met de relevante partners een verkenning van structurele maatregelen die op de lange termijn kunnen helpen, zoals meer NT2-docenten opleiden.