Nederlandse Sportraad vanaf 1 januari in de wet verankerd

De Nederlandse Sportraad krijgt vanaf 1 januari 2023 een wettelijke basis als onafhankelijk adviescollege. De wettelijke verankering betekent dat de Nederlandse Sportraad haar tijdelijke rol als adviseur van regering en parlement inruilt voor een permanente.

De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving. De NLsportraad geeft strategische en operationele adviezen over zowel sportspecifieke thema’s als de relatie tussen sport en andere beleidsterreinen. Adviezen ontwikkelt de raad samen met de betrokkenen uit het veld.

Vorige week werd al in de Staatscourant het besluit gepubliceerd van de benoemingen van de leden van Nederlandse Sportraad. Er is daarbij een nieuw lid benoemd: Paul Depla (burgemeester van Breda). Hiermee is de Nederlandse Sportraad weer op volle sterkte. Van de zittende leden wordt de termijn verlengd. Dat zijn Michael van Praag (voorzitter), Marjolein Bolhuis-Eijsvogel, Farid Gamei, Jiske Griffioen, Leanne van den Hoek, Meryem Kilic-Karaaslan, Erik Scherder, Elke Snijder en Bernard Wientjes.