Internetconsultatie wijziging subsidieregeling STAP-budget

Het kabinet wil dat mensen duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Om daaraan bij te dragen is in het coalitieakkoord opgenomen dat permanente scholing (scholing voor bij- of omscholing) via leerrechten zal worden gestimuleerd. Het kabinet maakt hier de komende vier jaar 500 miljoen euro voor vrij (125 miljoen euro per jaar). Dit geld wordt ingezet voor om- en bijscholing voor mensen met maximaal een MBO 4-diploma.

Volgens het principe van leerrechten heeft elke Nederlander recht op publiek bekostigd onderwijs. Hiervoor stelt het kabinet extra budget beschikbaar. Er is voor gekozen dat mensen met maximaal een MBO 4-diploma via de STAP-regeling aanspraak kunnen maken op dit aanvullende budget. Dit wordt gedaan door extra budget toe te voegen aan het bestaande STAP-budget. Via dit aparte onderdeel van het STAP-budget kan alleen deze groep gebruik maken van het aanvullende budget.

De wijzigingsregeling die nodig is om de STAP-regeling aan te passen staat open ter (internet)consultatie. SZW streeft ernaar de wijziging medio 2023 door te kunnen voeren.