Beoordelingskader impactvolle transformaties klaar voor gebruik

Najaar 2022 ondertekenden partijen uit de hele zorg het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het doel is passende zorg: zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Dat lukt alleen als de zorg ingrijpend verandert. Voor deze veranderingen, of ‘impactvolle transformaties’, stelt VWS € 2,8 miljard transformatiemiddelen beschikbaar. Dat geld wordt niet zomaar verdeeld. De IZA-partijen maakten een beoordelingskader om transformatieplannen te beoordelen. Dat kader is nu klaar. Een belangrijke mijlpaal op weg naar passende zorg!

Een van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) is dat zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samen plannen maken voor zorgtransformaties. Daarbij kan gedacht worden aan transformatieplannen die bijvoorbeeld bijdragen aan de versterking van de samenwerking binnen de regio of tussen eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Of bijvoorbeeld een ziekenhuis dat wil omvormen naar een gezondheidscentrum. VWS ondersteunt dit met de transformatiemiddelen. Maar waar moet een zorgtransformatie aan voldoen om aanspraak op de transformatiemiddelen te maken? Daarvoor hebben de IZA-partijen samen een ‘Beoordelingskader Impactvolle transformaties en inzet transformatiemiddelen’ gemaakt.

Van beoordeling naar impactvolle transformatie

Het beoordelingskader is een belangrijke stap in de beweging naar passende zorg. Zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten kunnen nu serieus aan de slag met plannen voor impactvolle transformaties. Want met het beoordelingskader ontstaat niet alleen een gelijk speelveld voor alle partijen die aanspraak op de transformatiemiddelen willen maken. Het beoordelingskader maakt ook concreet waaraan de plannen moeten voldoen. Het is de beoordeling waar elk plan doorheen moet. Zorgverzekeraars faciliteren en ondersteunen zorgaanbieders en patiënten bij het opstellen van de transformatieplannen. Per regio zullen de twee martkleidende zorgverzekeraars de beoordeling van deze plannen uit.

Zorgpartijen kunnen hun transformatieplannen vanaf 1 februari indienen. Om zeker te weten dat het beoordelingskader doet wat het moet doen, evalueren de IZA-partijen het kader elk kwartaal.