Minister Hanke Bruins Slot van BZK neemt advies over het beheren en bewaren van chatberichten in ontvangst

Vandaag nam minister Hanke Bruins Slot van BZK het advies over het beheren en bewaren van chatberichten in ontvangst van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI). Ineke van Gent, voorzitter van het ACOI, overhandigde daarmee het eerste advies van het adviescollege.

Het ACOI geeft een praktisch advies over een verantwoorde uitvoering van de huidige wetgeving over het beheren en bewaren van chatberichten. Op basis van dit advies en met de aanbevelingen van de inspectie overheidsinformatie en erfgoed, de parlementair advocaat en de regeringscommissaris informatiehuishouding, volgt er binnen drie maanden een Kabinetsreactie.

Bekijk het advies over het beheren en bewaren van chatberichten.
 

Over het ACOI

Het onafhankelijke Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) is ingesteld in de Wet open overheid (Woo). Zij adviseert over de Woo, informatiehuishouding en de archiefwet. 

Lees meer over het ACOI.