Benoeming secretaris-generaal bij Economische Zaken en Klimaat

Mr. A.F. (Sandor) Gaastra wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2023.

Sandor Gaastra was sinds september 2016 directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken, en bij de totstandkoming van het ministerie van Economische zaken en Klimaat vanaf 2018 directeur-generaal Klimaat en Energie. Daarvoor was hij directeur-generaal Politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder vervulde hij onder andere de functies van plaatsvervangend directeur-generaal Veiligheid en plaatsvervangend directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Sandor Gaastra studeerde Rechten aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.