Benoeming programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering bij SZW

Drs. Ir. C.C.P (Christa) Klijn wordt programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering (WaU) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 april 2023.

Christa Klijn werkt sinds 2017 voor het Centrum Indicatiestelling Zorg, waarvan de laatste jaren als voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarvoor was ze onder andere directeur Operations Pensioenen bij Nationale Nederlanden en Chief of Staff Insurance Europe bij de ING Groep. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kende ze al langere tijd als lid van de audit committee van SZW.

Christa Klijn studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente. Recent volgde ze het ABD TMG Talent Ontwikkel Programma.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.