Internetconsultatie wijzigingen BSO en vaste gezichtencriterium kinderopvang

Kinderopvangorganisaties krijgen meer ruimte om aan het vaste gezichtencriterium te voldoen. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarvoor het Besluit kwaliteit kinderopvang aanpassen. Tegelijk wil de minister drie kwaliteitseisen aanpassen voor de buitenschoolse opvang, waardoor de BSO een rijker aanbod aan activiteiten kan aanbieden. De minister start daarom een internetconsultatie waarop mensen tot en met 2 april 2023 hun reactie kunnen geven. De aanpassing van het Besluit kwaliteit kinderopvang is in nauw overleg met sectorpartijen tot stand gekomen.

Wijzigingen

Vaste gezichtencriterium

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt een kind een aantal vaste gezichten toegewezen. Op iedere dag het kind aanwezig is, moet ook een van de vaste gezichten aanwezig zijn. Vanuit de aanpassing van het Besluit kwaliteit kinderopvang krijgt een kinderopvangorganisatie de mogelijkheid om beroepskrachten in opleiding als vast gezicht in te zetten. Daardoor kan een grotere groep beroepskrachten als vast gezicht gaan fungeren. Bij deze mogelijkheid gelden wel een aantal voorwaarden die als doel hebben om de emotionele veiligheid voor het kind te beschermen en te voorkomen dat de werk- en mentale druk van beroepskrachten (in opleiding) niet hoger wordt.

Buitenschoolse opvang

In het besluit worden drie kwaliteitseisen gewijzigd die betrekking hebben op de buitenschoolse opvang:

  1. De beroepskracht-kindratio wordt op het niveau van de kinderopvanglocatie berekend (in plaats van op groepsniveau).
  2. Het kindercentrum-overstijgend opvangen tijdens schoolvrije periodes wordt vereenvoudigd. Zo hoeven er geen aparte afspraken in contracten tussen ouder en houder opgenomen te worden. Ook wordt duidelijker aan welke voorwaarden wel voldaan moet worden.
  3. Het wordt mogelijk om anders-gekwalificeerde beroepskrachten, zoals iemand met een achtergrond in muziek, sport of natuur, formatief in te zetten.

Deze wijzigingen dragen onder meer bij aan de ontwikkeling van kinderen centraal te stellen door meer ruimte te geven voor een divers en uitdagend activiteitenaanbod. Bij alle wijzigingen gelden voorwaarden die als doel hebben om kwalitatief goede en veilige kinderopvang te blijven borgen.

Reageer tot en met 2 april 2023 op de internetconsultatie

De wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang staat nu online ter openbare internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn/haar mening over de regelgeving geven op Internetconsultatie.nl.