Benoeming hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag

Bij het Openbaar Ministerie wordt mw. mr. J.M. (Margreet) Fröberg benoemd tot hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen op voorstel van minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. De beoogde benoemingsdatum is 1 mei 2023.

Mevrouw Fröberg werkt sinds 2019 als hoofdofficier van justitie parket van Zeeland-West-Brabant. Zij heeft al een lange loopbaan bij het OM achter de rug. In 1997 begon ze als officier van justitie bij parket Oost-Nederland. Later werkte ze als advocaat-generaal en als afdelingshoofd bij diverse parketten. Van 2018 tot 2019 was ze plaatsvervangend hoofdofficier van het Functioneel Parket. In 2017 trad zij toe tot de parketleiding van het Functioneel Parket, waar zij de functies van plaatsvervangend hoofdofficier en later waarnemend hoofdofficier vervulde.

Mevrouw Fröberg volgt de heer mr. M. (Michiel) Zwinkels op, die per 1 maart 2023 wordt benoemd tot hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket.