Erwin Nijsse directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij EZK

Drs. E. (Erwin) Nijsse wordt directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2023.

Erwin Nijsse is sinds 2020 werkzaam bij de Stafdirectie Nationaal Groeifonds bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanaf september 2021 was hij er directeur. Daarvoor vervulde hij gedurende 25 jaar diverse functies bij Shell in binnen- en buitenland op de terreinen strategie en financiën. Erwin Nijsse studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Internationale economie en Financiën aan de Universiteit van Kiel in Duitsland.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.