Benoemingen Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met de voordracht tot benoeming van prof. dr. E.B. (Annelies) Zoomers en drs. A. (Bram) van Ojik tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken. De benoeming van professor Zoomers gaat in op 1 april 2023 en de benoeming van drs. Van Ojik per 1 juli 2023. Beide benoemingen gelden voor een periode van vier jaar. 

Professor Zoomers is hoogleraar Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Utrecht. Van 2019 tot 2022 was ze voorzitter van WOTRO Science for Global Development (NWO). Drs. Van Ojik is lid van de Tweede Kamer geweest en heeft bij het ministerie van Buitenlandse Zaken uiteenlopende functies bekleed waaronder ambassadeur in Cotonou, directeur Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie en Speciaal Gezant Migratie.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.