Benoeming directeur-generaal Klimaat en Energie bij EZK

Dr. Michel Heijdra wordt directeur-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 22 mei 2023.

Michel Heijdra is sinds maart 2023 waarnemend directeur-generaal Klimaat en Energie bij EZK. Vanaf juli 2022 vervulde hij de functie van directeur Energiemarkt, tevens plaatsvervangend DG Klimaat en Energie. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend thesaurier-generaal en tevens directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën.

Michel Heijdra behaalde een Master Wetenschapstheorie, een Master Filosofie en een Master Natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Hij behaalde een PhD aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.