Resultatenapplicatie: toegankelijk portaal maakt ontwikkelingssamenwerking inzichtelijk

Op woensdag 17 mei is het Verantwoordingsdag. Op die dag biedt de minister van Financiën naast het financieel jaarverslag ook het Rijksjaarverslag aan de Tweede Kamer aan. Daarin staat onder meer welke resultaten het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft behaald op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking (OS). Deze resultaten zijn vanaf nu ook terug te vinden in een voor iedereen toegankelijk portaal.

Vergroot afbeelding Jongeren in Uganda leren plantjes kweken
Oegandese jongeren worden in het kader van private sectorontwikkeling opgeleid in de agrarische sector.

Dit portaal bevat de zogeheten resultatenrapportage, die niet alleen inzicht geeft in de resultaten op het gebied van OS, maar ook in de open data (IATI) van alle BZ-activiteiten. Daarnaast bevat het portaal een overzicht van uitgaven per thema.

In de resultatenreportage staat informatie die voor iedereen toegankelijk is, zoals volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, journalisten, maar ook burgers. Resultaten zijn op thema- en landenniveau te raadplegen.

Bekijk hier enkele resultaten uit 2022:

Private Sector Development

Private sectorontwikkeling richt zich op het midden- en kleinbedrijf (MKB) in lage- en middeninkomenslanden. Mede dankzij Nederlandse ontwikkelingsprogramma’s werd daar het afgelopen jaar ingezet op het stimuleren van directe banen en de ondersteuning van bedrijfsplannen in de private sector.

Vergroot afbeelding Resultaten Private Sector Development

Lees hier meer over het thema Private Sector Development.

Veiligheid en Rechtsorde

Dit thema richt zich op het verbeteren van Veiligheid en Rechtsorde in Sahel, Hoorn van Afrika, het Grote Merengebied, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Afghanistan. Ontmijningswerkzaamheden zorgden er in enkele van die landen bijvoorbeeld voor dat ruim 14 miljoen vierkante meter land werd vrijgeven. Verder kregen 729.000 mensen toegang tot recht.

Vergroot afbeelding Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Lees hier meer over het thema veiligheid en rechtsorde.

Klimaat

Nederland heeft net als andere rijke landen bij het tekenen van het Klimaatakkoord van Parijs beloofd om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het tegengaan van klimaatverandering. Ook op dit gebied werden in 2022 allerlei activiteiten ontplooid. Zo kregen 3,4 miljoen mensen toegang tot hernieuwbare energie, werd er 4,3 miljoen hectare duurzaam bos geplant en kregen meer dan 10 miljoen boeren ondersteuning om hun werkzaamheden meer bestand te maken tegen klimaatverandering.

Vergroot afbeelding Resultaten klimaat

Lees hier meer over het thema klimaat.

Voedselzekerheid

Nederland investeert in betere voeding, landbouwontwikkeling en duurzaam landgebruik. Voedselzekerheid is namelijk  een belangrijk speerpunt binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, ook met het oog op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. In 2022 werden ruim 23 miljoen mensen bereikt met activiteiten gericht op beter voedsel, werden kleinschalige voedselproducenten geholpen bij het verhogen van hun productiviteit en werd flink geïnvesteerd in duurzaam landgebruik.

Vergroot afbeelding Resultaten Voedselzekerheid

Lees hier meer over het thema voedselzekerheid.

Water

Watermanagement is een wereldwijd speerpunt, zo bleek onlangs nog tijdens de VN Waterconferentie. Met Nederlands OS-geld is afgelopen jaar onder anderen geïnvesteerd in het verschaffen van toegang tot verbeterde waterbronnen en sanitaire voorzieningen voor miljoenen mensen.

Vergroot afbeelding Resultaten Water

Lees hier meer over het thema water.

Wil je nog meer resultaten zien? Neem dan een kijkje op de resultatenapplicatie voor ontwikkelingssamenwerking.